ข่าวประชาสัมพันธ์

-----------------------------------------------


      ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เรื่อง เชิญประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตำกว่า 2,500 ซีซี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [รายละเอียด] new

ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2559 เวลา  08.00 น.

   

      ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครู) [รายละเอียด]

ลงวันที่ 3 กันยายน 2559 เวลา 10.00 น.


   

      ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (การสัมภาษณ์) ในการคัดสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป(ครู) [รายละเอียด

ลงวันที่ 1 กันยายน 2559 เวลา 11.00 น.


 

   

      ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ บุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครู) [รายละเอียด

ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2559 เวลา 18.00 น.


   

      ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริการ(ด้านพัสดุ) [รายละเอียด

ลงวันที่ 29  สิงหาคม 2559  เวลา 07.00 น.


   

      ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (การสัมภาษณ์) ในการคัดสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริการ(ด้านพัสดุ) [รายละเอียด

ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2559 เวลา 07.00 น.


   

     ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครู) [รายละเอียด

     1. ใบสมัครสำหรับพนักงานราชการทั่วไป [Download

     2. แบบคำรองขอสมัครพนักงานราชการ [Download

ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2559 เวลา 17.00 น.


   

    ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ [รายละเอียด]

ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2559 เวลา 17.00 น.


   

    ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป [รายละเอียด]
    1. แบบคำร้องขอสมัคร[Download]
    2. ใบสมัคร[Download]

ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2559 เวลา่ 13.00 น.


   
 สำนักพัฒนาวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา     
VEIS3 logo thai

เอกสาร ใบสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
          สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

ลงวันที่ 4 ก.พ. 59

download pdf Word2007
VEIS3 logo thai

เอกสาร แผนการฝึกในสถานประกอบการ

ลงวันที่ 26 ม.ค. 59

download pdf Word2007
 VEIS3 logo thai

 เอกสาร คู่มือปฏิบัติงานระบบทวิภาคี : ครูฝึก

ลงวันที่ 26 ม.ค. 59

 download pdf  Word2007
 VEIS3 logo thai

 เอกสาร คู่มือปฏิบัติงานระบบทวิภาคี : ครูนิเทศ

ลงวันที่ 26 ม.ค. 59

 download pdf  Word2007